Wayfinding

Et effektivt flow

Wayfinding betyder – sagt meget simpelt – at guide folk til deres destination på den mest hensigtsmæssige måde. God wayfinding giver en stor positiv oplevelse hos os mennesker, dårlig wayfinding kan medføre usikkerhed og irritation og i værste tilfælde kaos.

Det kræver en nøje planlagt strategi at guide folk fra A til B – evt. via C.

Faglig ekspertise, erfaring og psykologisk indsigt er nogle af de vigtigste kompetencer for at få folk til at bevæge sig i de mønstre, man på forhånd har planlagt.

Dansign er specialister i at udvikle wayfinding og strategisk skilteplanlægning, hvor der tages hensyn til tilgængelighed for ALLE – også for folk med handicaps, samt det miljøvenlige.

Vores ekspertise på området er opnået på baggrund af de mange tusinde projekter, som vi har deltaget i siden 1982.

Dansign har opbygget en ”erfaringsbank” som gør, at det er enkelt at identificere knudepunkter/problemområder i en bygning, hvor der bør gøres en særlig indsats med skiltning. Samtidig identificerer vi ofte, at der er steder, hvor man med fordel kan nedtone og simplificere skiltningen, så wayfindingen fremstår klart.

En typisk wayfinding total entreprise vil bestå af følgende steps:

  • Dataindsamling på stedet eller fra plantegninger
  • Skitsering/planlægning af systematik og bevægelsesmønstre
  • Udvikling af ”skiltefamilie” indeholdende alle skiltetyper inde og ude
  • Placering af alle skilte i forhold til wayfinding-analysen
  • Specificere produkter i forhold til bæredygtighed/tilgængelighed for handicappede
  • Projekt Management og implementering af skilteprojektet

 

Kontakt Dansign for rådgivning på telefon 4484 0330 eller email.