Hvad er wayfinding? Effektivt flow

Dansign er specialister i at udvikle wayfinding og strategisk skilteplanlægning, som samtidig er miljøvenlige og hvor der tages hensyn til tilgængelighed for ALLE – også for folk med handicaps.

At guide folk fra A til B – evt. via C – kræver en nøje planlagt wayfinding strategi.

Faglig ekspertise, erfaring og psykologisk indsigt er nogle af de vigtigste kompetencer, for at får folk til at bevæge sig i de mønstre, man på forhånd har planlagt.

Vor ekspertise på området er opnået på baggrund af de mange tusinde projekter, som vi har udviklet siden 1982.

Dansign har opbygget en “erfaringsbank” som gør, at det er enkelt at identificere knudepunkter/problemområder i en bygning, hvor der bør gøres en særlig indsats med skiltning. Samtidig kan vi enkelt overskue andre steder, hvor man med fordel kan nedtone skiltningen.

Et typisk wayfinding projekt vil bestå af følgende steps:

  • Dataindsamling på stedet eller fra plantegninger
  • Skitsering/planlægning af systematik og bevægelsesmønstre
  • Udvikling af ”skilte familie” indeholdende alle skiltetyper inde og ude
  • Placering af alle skilte i forhold til wayfinding analysen
  • Specificere produkter i forhold til bæredygtighed/tilgængelighed for handicappede
  • Projekt Management og implementering af skilteprojektet

Kontakt Dansign for rådgivning på telefon 4484 0330 eller email

wayfinding brochure

Wayfinding brochure