Tænk miljøet ind i din skilte-/folieløsning

Dansign er arkitektens, designerens eller facility managerens sparringspartner, når det drejer sig om planlægning af et skilteprojekt, der belaster miljøet mindst muligt.

Det kan f.eks. være valg af (pvc frie) folietyper, rådgivning omkring belysning i skilte (LED osv.), cirkulær økonomi i et skilteprojekt samt Cradle to Cradle tankegangen.

Verdens første Cradle to Cradle miljøcertificerede skiltesystem er fra Dansign. Skiltesystemet PlanSign er pr. 6/12-2018 på sølvniveau og endnu flere strategier og kriterier er opfyldt.

Læs mere om Dansign på Vugge til Vugges hjemmeside.
Vugge til Vugge er rådgiver om Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Firmaet hjælper virksomheder på tværs af brancher med at skabe ressourceeffektive, bæredygtige og værdiskabende løsninger til gavn for alle.

En Cradle to Cradle miljøcertificering danner baggrund for en minutiøs analysering og vurdering af alle ingredienser i produktet, hvilket er foretaget af videnskabsfolk i både Hamburg og San Francisco. Cradle to Cradle er en proces, hvor produkter genanvendes i kredsløb – vugge til vugge, hvilket betyder mindre belastning af miljøet og en ny måde at tænke bæredygtigt byggeri på.

KONTAKT Dansign for rådgivning på telefon 4484 0330 eller email

Cradle to cradle certifikat 2018 cradle to cradle scorecard

baeredygtig-innovation