Miljø og Cradle to Cradle

Miljømæssige hensyn er en integreret del af vores strategi og forretningsudvikling, og bidrager til reduceret materialeforbrug og affald samt effektiv udnyttelse af energiressourcer.

Skiltesystemet PlanSign er, som verdens eneste skiltesystem, Cradle to Cradle miljøcertificeret og ved re-certificeringen den 5/12-2016 er niveauet steget fra Bronze til Sølv level.

DanSign er bygherrens/arkitektens/designerens sparringspartner omkring reducering af miljøpåvirkningen i et wayfinding/skilteprojekt. Det kan f.eks. dreje sig om Cradle to Cradle certificerede produkter, PVC frie folier, solcelleenergi som lyskilde osv.

Bæredygtighed er derfor tænkt ind i hele firmaet, og pr. 1/11-2016 køber DanSign 44% vedvarende energi gennem REC certifikater (renewable energy certificates) via DONG (vindenergi).

DanSign ser frem til, at være medvirkende til at gøre danske og udenlandske byggerier lidt mere bæredygtige i fremtiden.

Cradle to Cradle silver level